banner-page

THTN – Phát động Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019

THTN – Hội diễn văn nghệ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Đây cũng là dịp để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HSSV. Năm nay, Hội diễn lựa chọn chủ đề “Tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu con người Việt Nam và ngành Giáo dục nghề nghiệp”

Nguồn: THTN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THQH – Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký tại đêm chung kết, Nam Anh chính ...

Phát động Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký tại đêm chung kết, Nam Anh chính ...

Phát động Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký tại đêm chung kết, Nam Anh chính ...

Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật trong các cơ sở GD nghề nghiệp

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký tại đêm chung kết, Nam Anh chính ...