banner-page

Hướng dẫn bình chọn

Để bình chọn cho các đoàn thi bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Click chọn đoàn thi cần bình chọn ở trang chủ

Bước 2: Nhấn vào nút Bình chọn

Trên di động hoặc máy tính bảng

Trên máy tính

 

Bước 3: Đăng nhập vào Facebook và ứng dụng AVET 2019 để ghi nhận kết quả bình chọn

Bạn có thể bình chọn trên di động hoặc máy tính theo các hướng dẫn tương ứng bên dưới

Cách 1: Bình chọn trên di động và máy tính bảng

1/ Đăng nhập vào facebook

2/ Đăng nhập vào ứng dụng AVET 2019

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng thành công, hệ thống sẽ chuyển về trang bình chọn và xuất hiện thông báo bên dưới

Thông báo bình chọn thành công

  

Hoặc thông báo bạn đã bình chọn.

Cách 2: Bình chọn trên máy tính để bàn

1. Đăng nhập vào facebook nếu bạn chưa đăng nhập:

Nhập thông tin tài khoản sau đó nhấn “Đăng nhập” hoặc “Log In”

2. Đăng nhập vào ứng dụng AVET 2019

Nhấn “Tiếp tục dưới tên…” để đăng nhập vào ứng dụng AVET 2019

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng thành công, hệ thống sẽ chuyển về trang bình chọn và xuất hiện thông báo bên dưới

Thông báo bình chọn thành công

Hoặc thông báo bạn đã bình chọn.

***Lưu ý: Mỗi user facebook chỉ được bình chọn 1 lần cho 1 đoàn và bạn có thể bình chọn cho nhiều đoàn

Nhấn Ok để tắt thông báo bình chọn.

Bước 4: Chia sẻ trang cho mọi người cùng tham gia bình chọn cho đoàn của bạn nếu muốn.

 

Cảm ơn!